Monday, October 6, 2008

Welcome to your First and Only HEALTH and WELLNESS Media Forum (Online & Offline), Mga Kababayan Ko... Pagpalain Kayo, Mabuhay!

PARA SA KALUSUGAN NG SAMBAYANANG FILIPINO SA BUONG MUNDO

I am a doctor... I am you doctor next door... I am your friendly neighborhood doctor... I am everybody's doctor.

Ako po si 'DOK NAN' ng (University of Santo Tomas) UST-1977, isang Internal Medicine (IM) physician na specialista sa endocrinology, geriatrics, metabolism at diabetes.

Sa nakalipas na tatlong dekada, sa tulong at patnubay ng Diyos, nakapagpundar po tayo mula sa wala ng mga may-kalidad at abotkayang global healthcare facilities tulad ng Mediserv, Clinica Manila, Wellness Place, Wellcare Clinics at iba pa.

Mediserv po ang kaunaunahang diagnostic at laboratory referral center na nagbukas ng kanyang mga laboratoryo sa public view. Hindi po natin itinatago sa mata ng publiko kung paano natin ginagawa ang mga lab tests sa mablis na paraan, while you wait, wika nga.

Clinica Manila ang kaunauanahang ambulatory o outpatient clinic sa buong bansa natin na nakapagpundar ng 1,000-square meter na medical health facility sa isang shopping mall - SM Megamall - pinatatakbo ng sandaang generalist at specialist doctors mula sa iba't ibang malalaking hospitals sa Manila na personalan ang panggagamot, technology-savvy na at public service-oriented pa. Bukas ito araw-araw, Lunes hanggang Linggo, mulang 7AM hanggang 9PM, umulan man at umaraw, bumagyo, lumidol, maglahar, tsunami at ibang unos, disaster o calamity.

Wellness Place ang kaunaunahang privately-run "care home" sa Filipinas para sa mga elders at elderlies o mga mahal natin sa buhay na nagsitanda na at pinatatakbong hindi paris ng pampublikong home for the aged o iyong mga minamaneho ng mga NGOs at ibang foundations.

Wellcare Clinics ang mga ambulatory o outpatient clinics na maliliit na bersyon ng Clinica Manila sa mga lalawigan, probinsya at kanayunan.

Ang inyo pong si Dok Nan ay pinalad na makapag-Master in Business Administration (MBA) sa Ateneo de Manila University (ADMU) kung kaya masugid na tagapagtaguyod po tayo ng genuine entrepreneurship.

Entrepreneurial startups ang Mediserv, Clinica Manila, Wellness Place, Wellcare Clinics at ibang health and wellness ventures po natin.

Kung kaya, marahil, nabansagan tayo ng kaibigan nating mamamahayag na tayo raw po ay ang "first Filipino health retailer in the private sector."

Minimithi at inaadhika ko pong ang quality healthcare ay mapasalahat ng Filipino dito man sa bansa o maging sa abroad.

HEALTH FOR ALL FILIPINOS... ang ipinaglaban natin 30 years ago at patuloy na ipinaglalaban nang patayan, wika nga po, at pinagbubiwisan at paghahandugan ng dugo, pawis at luha sa susunod na 30 taon.

Salinakayonglahat... at magtulungan po tayo, Mga Kababayan Ko!

PARA SA KALUSUGAN NG SAMBAYANANG FILIPINO SA BUONG MUNDO

No comments: